Program | Smart City Forum

Program

program
 

Program 17. SMART CITY FORUM

Dzień I – 20 listopada 2023 r.

9:00 – 9:30 Rejestracja Gości

9:30 – 9:45 Otwarcie Konferencji

 • Maciej Bluj, Przewodniczący Rady Programowej, Ekspert w dziedzinie rozwiązań smart city, Wiceprezydent Miasta Wrocławia w latach 2007 – 2018

BLOK INAUGURACYJNY PREZYDENTKI W SAMORZĄDZIE 

9:45 – 10:50 Prezydentki w samorządzie

Debata inauguracyjna

 • Perspektywy rozwojowe dla miast – jak będzie wyglądało miasto przyszłości do 2030
  • Smart planowanie i strategie
  • Jak transformować nasze miasta w miasta inteligentne
 • Polityka społeczna i równościowa
  • Zabezpieczenie praw kobiet na szczeblu samorządowym – czy jest możliwe?
  • Bezpieczeństwo cyfrowo wykluczonych – edukacja społeczeństwa, cyfrowy asystent
  • Ageing – działania samorządu
 • Budowa „dashboardów” w miastach – zaangażowanie miast w przejrzystość i odpowiedzialność za równość oraz równe szanse pracy i awansu
 • Aktywny obywatel – jak aktywizować ludzi do udziału w życiu społecznym i włączać do kształtowania rozwoju miasta
  • Jak wykorzystywać potencjał i angażować młodych ludzi do życia społecznego

Prelegenci:

 • Aldona Machnowska-Góra, Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy
 • Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezydentka Miasta Słupska
 • Monika Lipińska, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin 
 • Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydentka Miasta Zabrza
 • Beata Klimek, Prezydentka Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
 • Beata Moskal-Słaniewska, Prezydentka Miasta Świdnicy
 • Sabina Nowosielska, Prezydentka Miasta Kędzierzyn-Koźle

Moderatorka: 

 • Aleksandra Karasińska, Redaktorka Naczelna, Forbes Women Polska

BLOK ENERGETYKA – OŚWIETLENIE – OSZCZĘDNOŚCI

10:50 – 11:05 Jak najwięcej zaoszczędzić na projekcie modernizacji oświetlenia? Kluczowe etapy projektu i efekty wdrożenia systemu sterowania, na przykładzie miasta Kutna

Fire Chat 1+1

Prelegenci:

 • Jacek Boczkaja, Zastępca Prezydenta Miasta Kutno
 • Anna Miller, Manager ds. Marketingu, w obszarze systemów i usług dla klientów Sektora Publicznego w regionie CEE, Signify Poland

11:05 – 12:00 Energetyka – Oświetlenie – Oszczędności

Debata

 • Poprawa efektywności energetycznej – gdzie szukać największych oszczędności?
  • optymalizacja zużycia energii – inwestycje w technologie generujące oszczędności
 • Program “Rozświetlamy Polskę” – perspektywy samorządów
 • Finansowanie transformacji energetycznej
 • Jak sprostać potrzebom modernizacji oświetlenia w mieście
  • uwarunkowania prawne i prawo własności – jak prowadzić projekt przy infrastrukturze, która jest własnością spółek energetycznych
  • system sterowania oświetleniem w modelu zarządzania danymi miasta
 • Monitorowanie wykorzystania energii i mediów – analityka danych, wyzwania formalne i technologiczne 
 • Systemy monitoringu środowiska i jakości powietrza

Prelegenci:

 • Beata Moskal-Słaniewska, Prezydentka Miasta Świdnicy
 • dr Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Gdyni ds. Jakości Życia
 • Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju
 • Paweł Osiewała, Prezydent Miasta Sieradza, Wiceprezes Związku Miast Polskich
 • Marcin Jakubowski, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
 • Krzysztof Iwaniuk, Wójt Gminy Terespol, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
 • Maciej Witczak, Prezes Zarządu, Oświetlenie Uliczne i Drogowe
 • Maciej Jeziorski, Dyrektor Sektora Publicznego CEE, Signify Poland

Moderator: 

 • Wojciech Jakóbik, Ekspert Sektora Energii, Redaktor Naczelny Biznes Alert

12:00 -12:40 PRZERWA NETWORKINGOWA

BLOK SMART TECHNOLOGIE

12:40 – 13:40 Smart technologie

Debata

 • Najnowsze technologie – jakie niosą szanse, a jakie zagrożenia
  • Banki danych o mieście – jako platforma informacyjna
  • Sztuczna inteligencja i platformy cyfrowe
 • Jakie formy współpracy/sojuszy miast są potrzebne, aby poprawić skuteczność działań w zakresie danych
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo cyfrowe urzędów – zagrożenie dla miast w cyberprzestrzeni
  • Jak korzystać z outsourcingu bezpiecznie
 • Wideoweryfikacja i video analityka
 • Przyszłość dronów w mieście

Prelegenci:

 • dr Bartosz Bartoszewicz , Wiceprezydent Gdyni ds. Jakości Życia
 • Jakub Mazur, Wiceprezydent Miasta Wrocławia
 • Jerzy Muzyk, Wiceprezydent Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju
 • Magdalena Jadziewicz-Kasak, Zastępczyni Dyrektora, Biuro Informatyki, Urząd m.st. Warszawy 
 • Maciej Zezyk, Area Sales Manager Poland, Kapsch 
 • Cezary Kisiel, Dyrektor ds. Sektora JST, Limitless Technologies

Moderator:

 • dr hab. inż. Aleksander Orłowski, Katedra Zarządzania WZiE, Politechnika Gdańska

13:40 – 13:55 Tylko zyski, żadne straty. Jak nowoczesne systemy kontroli biletów mogą przyczynić się do zwiększenia dochodów miasta?

Case study

 • Tomasz Szczepaniak, Kierownik Projektu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi
 • Paweł Nestorowski, Dyrektor Handlowy, SYSTEmEG

13:55 – 14:05 Definicja bezpieczeństwa według Dahua Technology

Case study

 • Maciej Pietrzak, Technical Manager, Dahua Technology Poland

BLOK MOBILNOŚĆ W SMART CITY

14:05 – 14:15 Trendy w mobilności – sterowanie ruchem uwzględniające zanieczyszczenie korytarzy transportowych

Case study

 • Łukasz Borowski, Dyrektor Działu Inżynieringu i Serwisu, Yunex

14:15 – 14:25 BikeWatch jako recepta na poprawę bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych

Case study

 • Rafał Topolewski, Prezes Zarządu, Primario Grande

14:25 – 14:35 Analityka wideo we współpracy z technologiami pojazdów połączonych –  case study

Case study

 • Przemysław Staśkowiak, Solution Consultant, Kapsch

14:35 – 15:30 Mobilność w smart city

Debata

 • Plan zrównoważonej mobilności – bezpieczeństwo i jakość przestrzeni publicznej
 • Efektywne metody i trendy zarządzania infrastrukturą drogową – standardy utrzymania oraz modernizacji
 • Transport i komunikacja – jaki środek transportu jest przyszłością polskich miast?
 • Analiza geoprzestrzenna – nowe technologie w transporcie
  • transport zbiorowy bez kierowcy – fikcja, czy niedaleka przyszłość
  • trendy w mobilności – sterowanie ruchem uwzględniające zanieczyszczenie tuneli transportowych
 • Ekologiczne formy transportu do szkół i budynków publicznych – transport zbiorowy, a wykluczenie transportowe

Prelegenci:

 • Konrad Fijołek, Prezydent Miasta Rzeszowa
 • Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnika
 • Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka
 • Radomir Matczak, Prezes Zarządu InnoBaltica
 • Mirosława Kaźmierowska, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Projekt Parking – Stadtraum Group

Moderator:

 • Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

15:30 – 16:00 LUNCH

Dzień II – 21 listopada 2023 r.

8:30 – 9:00 Rejestracja Gości

9:00 – 9:10 Otwarcie drugiego dnia konferencji

BLOK ENERGIA W INTELIGENTNYM MIEŚCIE

9:10 – 10:10 Energia w inteligentnym mieście

Debata

 • Integracja procesów i logistyka współdzielenia – w jakim kierunku zmierzamy
 • Spółdzielnie energetyczne i klastry energii
 • Transformacja ciepła systemowego – inwestycje realizowane w miastach
 • Ochrona infrastruktury krytycznej i decentralizacja źródeł energii – perspektywa miasta
  • Bezpieczeństwo energetyczne lokalnych społeczności
  • Jak sprostać konieczności przyłączenia zielonej generacji do sieci
 • Finansowanie inwestycyjne i partnerstwo publiczno-prywatne – fundusze strukturalne i programy w ramach ofert banków
 • ESG – czy jest już standardem w nowoczesnym mieście?
  • Ścieżka zielonej transformacji
 • Woda w energetyce – alternatywne źródła energii

Prelegenci:

 • dr Piotr Grzymowicz, Prezydent Miasta Olsztyna
 • Adam Neumann, Prezydent Miasta Gliwic 
 • Piotr Borawski, Zastępca Prezydentki Gdańska ds. Przedsiębiorczości i Ochrony Klimatu
 • Jacek Wiśniowski, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
 • Beata Wiszniewska, Regulacje i Rzecznictwo, Polska Grupa Biogazowa

Moderator:

 • Joanna Korgul, Redaktor Naczelna, Świat OZE

10:10 – 10:30 Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na podstawie „Ciepłowni Przyszłości” w Lidzbarku Warmińskim

Case study

 • Michał Skorupa, CEO, Elektrotermex 
 • Zenon Chrostowski, Dyrektor Handlowy, Elektrotermex
 • dr inż. Tomasz Walczak, CTO, Euros Energy

AGILE MANAGMENT W MIEŚCIE

10:30 – 11:30 Agile Management w mieście

Debata

 • Zwinne miasto – ograniczenia organizacyjne
  • Standaryzacja i strategia cyfryzacji urzędów
  • Jak skracać procesy decyzyjne i usprawniać działania
  • Jak zapewnić ciągłość procesów przy zmianie władzy
 • Smartny budżet na trudne czasy – planowanie i alternatywne źródła finansowania
 • Ekspert na rynku pracy – wyzwania HR’owe w samorządach
  • Działania na rzecz bardziej strategicznej i efektywnej kadry
  • Jak utrzymać wykwalifikowanych specjalistów
  • Jak budować interdyscyplinarne zespoły projektowe – rola CDO, CIO, CRO, PDO

Prelegenci:

 • Roman Ciepiela, Prezydent Miasta Tarnowa 
 • Artur Tusiński, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
 • Michał Łakomski, Pełnomocnik Prezydenta ds. Smart City, Urząd Miasta Poznań
 • Monika Kamińska, Dyrektor Biura ds. Smart City, Urząd Miasta Białystok
 • Tadeusz Osowski, Ekspert d/s Transformacji Cyfrowej, Unia Metropolii Polskich

Moderator:

 • dr Sebastian Grabowski, Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ds. Smart City, Gospodarz kanału MiastoMiasto

11:30 – 12:10 PRZERWA NETWORKINGOWA

BLOK URBANISTYKA – MIASTO ZACZYNA SIĘ OD PLANOWANIA

12:10 – 12:20  Narzędzia wspomagające planowanie przestrzenne w miastach pod kątem potrzeb transportowych

Case study

 • Łukasz Borowski, Dyrektor Działu Inżynieringu i Serwisu, Yunex

12:20 – 12:30 Geologia dla Smart City: dostęp do danych geologicznych

Case study

 • dr Edyta Majer, Kierownik Zakładu Geologii Inżynierskiej, Państwowy Instytut Geologiczny

12:30 – 13:30 Urbanistyka – miasto zaczyna się od planowania

Debata

 • Przestrzeń publiczna i architektura regeneracyjna – jak podnosić jakość i ilość zieleni w mieście
 • Jak ze zmianą prawa zmieni się podejście do planowania – problemy i wyzwania związane z planowaniem przestrzennym
  • Prototypowanie – jak wykorzystać potencjały Digital Twin’a
  • Mixed-use – zapewnienie wymiernych korzyści dla mieszkańców
 • Resilience city – jak wykorzystać dane do wzmocnienia odporności miasta na zmiany klimatyczne
 • Koncepcja “miasta gąbki” – utrzymywanie powierzchni biologiczne czynnej i retencjonowanie wody
 • Niezależność i efektywność energetyczna budynków – magazyny energii i niskoemisyjna przyszłość
 • Recykling w architekturze miejskiej

Prelegenci:

 • Mariusz Wołosz, Prezydent Miasta Bytomia
 • Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju
 • prof. arch. Maciej Borsa, Wiceprezes, Towarzystwo Urbanistów Polskich
 • Dariusz Malinowski, CEO, MalinowskiDesign Urban & Landscape
 • Przedstawiciel Miasta Szczecina

Moderator:

 • Szymon Ciupa, Ekspert Smart City i GIS

BLOK TURYSTYKA I PROMOCJA MIAST

13:30 – 13:40 Zarządzanie turystyką zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Case study

 • Bartłomiej Barski, Prezes Zarządu, Sopocka Organizacja Turystyczna

13:40 – 13:50 Turystyka oparta na wiedzy – jak dane pozyskiwane dzięki technologii pomagają projektować strategie promocyjne miast

Case study

 • Radosław Michalski, Dyrektor Wydziału Promocji Miasta i Turystyki, Urząd Miejski Wrocławia

13:50 – 14:50 Turystyka i promocja miast

Debata

 • Recepta na sukces miast – jak zwiększać konkurencyjność regionu i zatrzymać migrację
 • Platformy cyfrowe – jak ułatwiać dostęp do produktów i usług turystycznych
 • Wszystkie twarze turystyki, zwiedzamy polskie ziemie
  • Strategie rozwoju w obliczu kryzysu
  • Miejska polityka turystyczna
 • Zarządzanie turystyką zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
  • Stosowanie proekologicznych rozwiązań w usługach turystycznych
 • Promocja zdrowia

Prelegenci:

 • Elżbieta Kantor, Dyrektor Wydziału Turystyki, Urząd Miasta Kraków
 • Piotr Ryba, Burmistrz Krynica Zdrój
 • Radosław Michalski, Dyrektor Wydziału Promocji Miasta i Turystyki, Urząd Miejski Wrocławia
 • Bartłomiej Barski, Prezes Zarządu, Sopocka Organizacja Turystyczna
 • dr Dominik Borek, Dyrektor Departamentu Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki

Moderator:

 • Kamil Czyż, Dyrektor Marki Miasta i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Rzeszów

14:50 -15:20 LUNCH

Aktualizacja 22.10.2023

*) udział osób w trakcie potwierdzania
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Forum.

Follow our event

I agree to the processing of my personal data in accordance with Regulation of the European Parliament and Council (EU) 2016/679 of the 27th of April 2016 regarding the protection of natural persons in connection to the processing of personal data and regarding the free flow of such information and the repealing of directive 95/46/WE in order to send marketing information regarding products or services of the Administrator and its partners (the current list of partners can be found on the website). Agreement is voluntary. I agree to receive trade information electronically from the Administrator in accordance with the Electronic Services Act of the 18th of July 2002 (Journal of Law 2002, No. 144 position 1204). Agreement is voluntary. I agree for the usage of telecommunications equipment and automatic systems resulting in direct marketing by the Administrator in accordance with the Telecommunication Act of the 16th of July 2004 (Journal of Law 2014, position 243 as amended). Agreement is voluntary.
Wpisz :SMART

The Administrator of personal data is MM Conferences S.A. with seat in Warsaw (00-193), ul. Stawki 2. Your data will be processed in order to realize contracts, send marketing information and for the Administrator to publish your image. More