Accreditation | Smart City Forum

Accreditation

We are pleased to invite media representatives to declare
media accreditation in XIV edition Smart City Forum using available form.

Submissions can be sent to 14th of June 2022
Each accreditation will be confirmed by email.

Wybierz formę udziału w wydarzeniu:

Wybierz dni, w których weźmiesz udział:

1. dzień2. dzień2 dni

Dane osobowe:

*W trosce o bezpieczeństwo uczestników naszych wydarzeń kongresy organizowane przez MMC Polska w drugiej połowie 2021 r. zrealizowane zostaną w formule hybrydowej. Forma uczestnictwa w wydarzeniu (uczestnictwo na miejscu wydarzenia lub dostęp do platformy dedykowanej kongresowi) zostanie potwierdzona 3 dni przed wydarzeniem.

Regulamin

 1. Akredytacja upoważnia do bezpłatnego uczestnictwa w konferencji.
 2. Akredytacja obejmuje: prelekcje, materiały dotyczące konferencji oraz networking on-line.
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy państwu potwierdzenie udziału.
 4. Rezygnację z udziału należy przesłać mailem na adres organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 6. Niniejsza akredytacja jest imienna i nie może zostać przekazane osobie trzeciej.
 7. Udział w Kongresie obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Kongresu;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.
 8. Warunkiem udziału w Kongresie jest spełnienie jednego z trzech warunków:
  1. zaszczepienie przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, tj. przyjęcie wymaganej dla danego preparatu liczby dawek szczepionki co najmniej 14 dni przed wydarzeniem oraz okazanie przy wejściu na wydarzenie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (Unijny Certyfikat Covid) w postaci elektronicznej lub papierowej;
  2. posiadanie statusu ozdrowieńca, po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich max. 6 miesięcy oraz okazanie przy wejściu stosownego potwierdzenia tego statusu, np. Unijny Certyfikat Covid;
  3. posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 wykonanego max. 48 h przed godziną rozpoczęcia wydarzenia; (test antygenowy lub PCR)
 9. Oświadczam, że wezmę udział w wydarzeniu wyłącznie w przypadku, gdy w jego dniu:
  1. według mojej najlepszej wiedzy nie będę osobą zakażoną COVID-19;
  2. nie będę miał/a objawów COVID-19, takich jak duszność, podwyższona temperatura ciała, objawy przeziębieniowe;
  3. nie będę przebywał/a na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
  4. upłyną co najmniej 10 dni od mojego bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji z powodu podejrzenia zakażeniem jw. lub z osobą, która miała bezpośredni kontakt z osobą zakażoną COVID-19.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej

MMC POLSKA means, as always, the highest quality of events for each sector. The hybrid formula of the congress allows you to combine a traditional meeting with online activity on a dedicated platform. Thanks to this, we can continue the idea of ​​the congress, maintaining safety in accordance with the applicable standards.

You have questions?

Contact us!

s.zielinska@mmcpolska.pl

Follow our event

I agree to the processing of my personal data in accordance with Regulation of the European Parliament and Council (EU) 2016/679 of the 27th of April 2016 regarding the protection of natural persons in connection to the processing of personal data and regarding the free flow of such information and the repealing of directive 95/46/WE in order to send marketing information regarding products or services of the Administrator and its partners (the current list of partners can be found on the website). Agreement is voluntary. I agree to receive trade information electronically from the Administrator in accordance with the Electronic Services Act of the 18th of July 2002 (Journal of Law 2002, No. 144 position 1204). Agreement is voluntary. I agree for the usage of telecommunications equipment and automatic systems resulting in direct marketing by the Administrator in accordance with the Telecommunication Act of the 16th of July 2004 (Journal of Law 2014, position 243 as amended). Agreement is voluntary.
Wpisz :SMART

The Administrator of personal data is MM Conferences S.A. with seat in Warsaw (00-193), ul. Stawki 2. Your data will be processed in order to realize contracts, send marketing information and for the Administrator to publish your image. More